Safe mining is
better business

Meet Your Business Case

SYSTEMS & DEVICESTHAT ACTUALLY WORKS

Working in underground mines is associated with an increased risk of loss of health or life. Risk of explosion of methane or coal dust imposes on suppliers of equipment for mining thet the products have to meet the requirements of intrinsically safety . Moreover, to ensure the safety of workers in mines is important communication between members of both underground and on the surface.

Read more

Oferując najwyższą jakość

Twoja akceptacja dla dostarczonego przez nas produktu jest rozumiana jako jakość. Identyfikacja, zrozumienie i udokumentowanie Twoich wymagań tak, aby nasz produkt był z nimi zgodny i optymalnie je spełniał, są dla nas priorytetem i kluczem do sukce

Czytaj więcej

Go-Global.pl

Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Go_Global.pl

Czytaj więcej